Látóképi-víztározó

Ponty-Centrum Horgász Egyesület

Bojlis horgászrend

Behúzós horgászjegyekre vonatkozó szabályok

  

Nyitva tartás 

 • Speciális behúzós horgászatra vonatkozó nyitvatartási időszak: február 01. – január 31. között minden nap
 • A Látóképi-tározó területére be és kilépni a nappali nyitva tartás időben lehet.
 • A horgászhelyet elfoglalni legkorábban a foglalás napján 12.00 órától lehet. A horgászatot a horgászjegyen feltüntetett által utolsó horgásznapon 10.00 óráig be kell fejezni, és a területet 2 órán belül el kell hagyni.

 

 

Horgászatra vonatkozó szabályok

 • A Látóképi-tározó keleti szárának 500 méter hosszúságban kijelölt vízterülete kíméleti terület, ami a halak ívásának védelme érdekében határoztunk meg. Itt nem csak horgászni, hanem tartózkodni is tilos!
 • A Látóképi-tározó határai: a tómeder, valamint a tómeder körül futó változó szélességű (6 – 12m) parti sáv, illetve az Y alakú tározó belső (félsziget felőli) partvonalán futó cca. 15 méter széles, valamint a külső partvonalán futó 6-8 m széles út.
 • A tározó területére belépni kizárólag a 33. sz. út felől, a tározó nyugati szárán elhelyezett beléptető kapun keresztül szabad. A horgászhelyek autóval csak akkor közelíthetők meg, ha a beléptető kapu nyitva áll. Amennyiben az út gépkocsival nem járható, úgy a horgászok saját csónakkal mehetnek be a foglalt helyre, illetve ebben a halőrök is lehetőség szerint segítséget nyújtanak.
 • A bojlis horgászjeggyel horgászni kizárólag a bojlis horgászatra kijelölt számozott horgászhelyeken szabad. A horgászhelyek szélessége cca. 30 m, figyelembe véve a terep adottságait is.
 • A számozott horgászhelyek előzetes foglalására van lehetőség. Amennyiben a horgász előre nem foglal horgászhelyet, úgy tudomásul veszi, hogy horgásznia csak a tervezett horgászat teljes időtartamára szabad helyeken, a területi őrrel egyeztetve szabad.
 • Éjszaka és rossz látási körülmények között a horgászhely folyamatos, távolról is jól látható, ugyanakkor a többi horgász és az élővilág számára nem zavaró megvilágítása kötelező.
 • Az etetett, illetve horgászott helyeket ”H” vagy dőlő bójákkal lehet megjelölni, melyeket a horgászat végeztével el kell távolítani!
 • Csónak használata helykeresés, a szerelék bejuttatása, etetés, és fárasztás céljából engedélyezett! Etetőhajó mind etetésre, mind a szerelék bejuttatására használható.
 • Behúzás kizárólag elektromos csónakmotor használatával lehetséges a partra merőlegesen a szomszéd horgász zavarása nélkül. Oldalra eltérni csak a horgászhelyen belül szabad.
 • Szonár használata a hatályos halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeleteknek megfelelően engedélyezett a horgászhely határain belül. Vagyis november 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
 • A bojlis jeggyel rendelkező horgász a Látóképi-tározón csak az alábbi okmányok és működő felszerelések rendelkezésre állása esetén kezdheti meg a horgászatot:

- halfogásra jogosító okmányok (állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló),
- személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél),
- sűrű (max 1x1 cm) szövésű merítőháló,
- halbölcső, vastag párnázott peremes halmatrac,
- horogszabadításra alkalmas csipesz,
- sebfertőtlenítő,
- mérlegelő
- pontos halmérleg,
- lámpa,
- toll

 • Hal- és Környezetvédelmi okok miatt a horgászat során fonott főzsinór és fonott előtétzsinór,ólombetétes zsinór (leadcore) használata tilos. Fonott zsinór csak a horogelőke elkészítéséhez használható.
 • A behúzó harcsázó horgászat során van lehetőség fonott főzsinór használatára is.
 • A szereléket úgy kell összeállítani, hogy a zsinór esetleges szakadása után a hal ne szenvedjen sérülést (ólom elhagyó szerelék).
 • Halfogási célú használata során a halfogásra alkalmas horgászkészségét felügyelet nélkül hagyni, a felügyeletet másra bízni tilos. Ha a horgász a horgászhelyét elhagyja, abban az esetben a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, a végszereléket ki kell venni a vízből.
 • A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet, folyamatos locsolás mellett!
 • A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban, a pontymatrac felett lehetséges, az álló testhelyzetben történő fotózás tilos!
 • Tilos a halak bármilyen jellegű megjelölése, vagy csonkítása!
 • A területen a tűzgyújtás csak az arra kijelölt helyen engedélyezett. Ez alól kivételt képez a gázpalack és gázzsámoly használata.
 • Az autók és horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadályozhatják.
 • A horgászat csendes tevékenység, kérjük, a horgászat során ne zajongjon, a többi horgász kikapcsolódását ne zavarja! Bármilyen zene, vagy rádióadás hallgatása csak fejhallgatóval történhet. A többi horgász zavarása esetén a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.
 • Kérjük, hogy a területen a horgászat során az élővilágot ne bolygassa! Tilos a partszéli növényzet irtása, új beálló kialakítása, valamint a meglévők szélesítése. Kérjük, a part menti fák, cserjék ágait ne törje le, ne vágja ki!
 • A természeti értékek védelme mellett kérjük fordítson kiemelt figyelmet a környezet védelmére is! Tilos szemetelni és tilos a horgászat megkezdése szemetes helyen. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos. A hulladékot kérjük vigye magával a horgászat befejezését követően. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Tilos a víz, vagy a vízpart bármilyen szennyezése is. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása, az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
 • A területen az üzemeltető által készített fotókat annak kiadványaiban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. A területen kamerarendszer működik, amelynek felvételeit az üzemeltető a rendvédelmi feladataihoz korlátozás nélkül felhasználhat.
 • A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló hatályos törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeletek irányadók.
 • A tározó üzemeltetőjének halászati őrei és társadalmi halőrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. Az ellenőrzési jog a kísérők, látogatók tekintetében is fennáll. A halászati őröket és társadalmi halőröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halászati őr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő. Kérjük, segítse Ön is munkájukat!
 • A területi jegyek megváltásával a tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla horgászati tevékenysége, annak ellenőrzése kapcsán a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
 • A halgazdálkodásra jogosult a szabályszegés elkövetőjétől a területi jegyét kártérítés nélkül bevonhatja, illetve a vonatkozó rendelkezések szerint további szankciókkal sújthatja.
 • A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése a területi engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A fegyelmi szabályzatra a 314/2014 (XII. 12.) Kormányrendelet tételei, illetve az üzemeltető fegyelmi szabályzata irányadó.